Make more earning with Vina Affiliate Program

Get up to 30% commission for every successful sale

Why Become an Vina Affiliate?

Make Passive Income
Earn up to 30% with our affiliation program by converting your referrals into successful sales.
Track Your Sales
Get insights for referral links and sales through our affiliate tracking system to improve your strategy.
Image link
Đảm Bảo Thanh Toán
Không bao giờ phải lo lắng về tài chính của bạn, chúng tôi luôn thanh toán hoa hồng đúng hạn cho cộng tác viên
Trusted by Users
Sản phẩm của chúng tôi toàn diện và được người dùng tin cậy, nghĩa là bạn sẽ không bị mất hoa hồng.

Become an Vina Affiliate in 4 easy steps

STEP:

1

Image link

Sign Up

STEP:

2

Image link

Get Approval

STEP:

3

Image link

Promote Us

STEP:

4

Image link

Get Paid

Collaborator commission

0%

Hoa hồng trọn đời

Frequently Asked Questions

Kiếm tiền thông qua hình thức làm cộng tác viên cho Vina rất đơn giản. Sau khi bạn đăng ký tài khoản và được chúng tôi xác nhận. Bạn sẽ cấp một đường link cộng tác viên có chứa mã giới thiệu của bạn. Bạn dùng đường link này chia sẻ mọi người biết đến sản phẩm của chúng tôi. Sau khi khách hàng mua hàng, hệ thống tự động tính hoa hồng cho cộng tác viên có đường link đó.

Lưu ý 1: Khách hàng bạn giới thiệu sẽ được lưu trữ 90 ngày thông qua cookie trình duyệt. Phương pháp này không thể xác nhận hoa hồng cộng tác viên trong trường hợp khách hàng xóa cookie hay lịch sử duyệt web, thay đổi thiết bị để mua hàng. Nếu bạn có căn cứ xác nhận rằng một khách hàng nào đó là do bạn giới thiệu, vui lòng liên hệ với nhân viên của chúng tôi để xác nhận thủ công.

Ví dụ 1. Bạn dùng link cộng tác viên của bạn giới thiệu cho khách hàng A sản phẩm của chúng tôi. Khách hàng A mở link cộng tác viên của bạn nhưng không mua. Sau đó 15 ngày khách hàng A trực tiếp vào website của chúng tôi mua hàng thì hệ thống vẫn tự động tính hoa hồng cho bạn do hệ thống đã lưu cookie trình duyệt đó.

Ví dụ 2. Bạn giới thiệu bằng link giới thiệu cho khách hàng A mua sản phẩm của chúng tôi, khách hàng A mở link bằng điện thoại di động sau đó truy cập website của chúng tôi bằng laptop để mua hàng. Trong trường hợp này hệ thống sẽ không thể tự động tính hoa hồng cho bạn vì không ghi nhận được cookie, bạn cần liên hệ với nhân viên hỗ trợ của chúng tôi để cung cấp thông tin và chúng tôi có thể xác nhận thủ công cho bạn nếu các bằng chứng là hợp lệ.

Lưu ý 2: Nếu có từ 2 cộng tác viên trở lên cùng giới thiệu một khách hàng. Hoa hồng sẽ được ghi nhận cho người cuối cùng được khách hàng mở link cộng tác viên.

Ví dụ: Cộng tác viên A giới thiệu khách hàng B cho chúng tôi, khách hàng B mở link cộng tác viên nhưng không mua. Sau đó ngày hôm sau cộng tác viên C cũng gửi link cộng tác viên cho khách hàng B, khách hàng B mua hàng. Trường hợp này hoa hồng sẽ được tính cho cộng tác viên C do cộng tác viên C là người cuối cùng được khách hàng mở đường link cộng tác viên.

To apply to become an affiliate for Vina, you’ll need to follow the instructions and set up an account. Make sure to go through the affiliate program policy first to understand the do’s and don'ts of being an affiliate partner.

Hoa hồng trọn đời là bất kỳ khách hàng nào được giới thiệu bởi cộng tác viên dù là gói miễn phí hay gói trả phí, khách hàng này sẽ được hệ thống tự động lưu vào tài khoản cộng tác viên đó. Và khi khách hàng đó mua, gia hạn hoặc nâng cấp bất kỳ gói nào trên hệ thống Vina, cộng tác viên đã giới thiệu khách hàng đó cho chúng tôi đều sẽ nhận được hoa hồng. 

Ví dụ 1: Khách hàng A được cộng tác viên B của chúng tôi giới thiệu dùng thử gói miễn phí của chúng tôi. Vì gói miễn phí nên cộng tác viên B không nhận được hoa hồng. 6 tháng sau khi sử dụng gói miễn phí, khách hàng A nâng cấp lên gói trả phí hàng năm của chúng tôi, hệ thống sẽ tự động ghi nhận hoa hồng cho cộng tác viên B.

Ví dụ 2. Khách hàng C mua gói hàng tháng của chúng tôi thông qua cộng tác viên D, mỗi tháng sau khi khách hàng C thanh toán thì hệ thống tự động ghi nhận hoa hồng cho cộng tác viên D.

Với chính sách hoa hồng trọn đời này, chúng tôi hi vọng các cộng tác viên có thể giới thiệu rất nhiều "khách hàng tiềm năng" cho chúng tôi thông qua việc giới thiệu khách hàng sử dụng gói miễn phí mà không chịu bất kỳ thiệt hại nào.

Mỗi tháng chúng tôi sẽ tổng hợp các khoản thanh toán hoa hồng đủ điều kiện và số tiền hoa hồng của bạn sẽ được gửi đến tài khoản của bạn vào ngày 10 của tháng tiếp theo.

Ví dụ: nếu bạn bán hàng 8 lần trong tháng 6 thì bạn sẽ được thanh toán vào ngày 10 tháng 7.

Please check our affiliate terms and conditions here. If you have any questions, contact our support.

Your earning is completely based on your performance. The more you refer, the more you will earn. We encourage you to do your best and this will only help you increase your earnings.

We expect all of our affiliates to strictly maintain the policies mentioned in the Vina affiliate policy page. If the policies are not followed in any circumstances, then the affiliate account will be reviewed. For serious cases, the account may be subject to termination. In that case, the affiliate will receive the money in their account but they will be banned from any future affiliation with Vina.

Tất cả các khoản thanh toán của chúng tôi cho các chi nhánh đều được thực hiện thông qua chuyển khoản ngân hàng (Dựa trên khả năng sử dụng). Bạn cần có chủ tài khoản ngân hàng chính và đảm bảo rằng tài khoản ngân hàng của bạn đã được nhập chính xác vào tài khoản cộng tác viên Vina của bạn. Bất kỳ tài khoản nào được thiết lập không chính xác sẽ không được thanh toán cho chu kỳ đó.

Interested In Becoming An Affiliate of Vina?

Join our affiliate program today and earn by referring customers