Chính sách bảo mật

Cập nhật mới nhất:

Chào mừng đến với Chính sách bảo mật của Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina. 

Công ty Cổ phần Phần mềm Vina (sau đây gọi là “Công ty Cổ phần Phần mềm Vina”, “chúng tôi” hoặc “chúng ta”), với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu, thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến các tương tác trên Trang web và Dịch vụ (như đã được định nghĩa trong Điều khoản sử dụng).

Khi Công ty Phần mềm Vina hoạt động với tư cách là Bên kiểm soát dữ liệu, Công ty Phần mềm Vina sẽ xác định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân. Mục đích của việc xử lý dữ liệu là lý do tại sao chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Bảng trong Phần 3 của Chính sách quyền riêng tư trình bày các mục đích và cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu. Trong những trường hợp như vậy, Công ty Phần Mềm Vina chịu trách nhiệm về dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này không áp dụng khi Công ty Phần mềm Vina đóng vai trò là Bên xử lý dữ liệu (như được định nghĩa bên dưới).

Chính sách bảo mật trang web này (sau đây gọi là “Chính sách bảo mật”) mô tả cách Công ty Phần mềm Vina sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin nào mà bạn chia sẻ với chúng tôi. Công ty Phần mềm Vina hiểu rằng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân là vô cùng quan trọng đối với bạn và do đó chúng tôi cam kết đảm bảo quyền riêng tư của bạn được bảo vệ.

Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên đọc Chính sách quyền riêng tư này và đảm bảo rằng bạn hoàn toàn hiểu và đồng ý với nó. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Trang web.

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho tất cả các cá nhân truy cập trang web của chúng tôi tại https://vina.tw (sau đây gọi là: “Trang web”), gửi câu hỏi cho chúng tôi qua Trang web hoặc đăng ký Dịch vụ của chúng tôi.

Vui lòng đọc Chính sách Bảo mật này, cùng với Chính sách Cookie của chúng tôi, nó tạo thành một thoả thuận áp dụng cho bạn. 

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

Mọi thuật ngữ được viết hoa nhưng không được định nghĩa trong Chính sách Bảo mật này sẽ có ý nghĩa được gán trong Điều khoản Sử dụng.


 • ĐỊNH NGHĨA
 • DỮ LIỆU CÁ NHÂN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP
 • TẠI SAO CHÚNG TÔI THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN?
 • KHÔNG CÓ THÔNG TIN VỀ NGƯỜI DƯỚI 15 TUỔI
 • CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?
 • LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN
 • CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN
 • QUYỀN CỦA BẠN
 • LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI GIỮ AN TOÀN DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN?
 • THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI
 • LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NHƯ THẾ NÀO?

 

 1. ĐỊNH NGHĨA

Khi chúng tôi nói về "Dữ liệu cá nhân" hoặc "dữ liệu," chúng tôi đang nói về mọi thông tin liên quan đến cá nhân có thể được nhận diện hoặc có thể xác định được ("chủ thể dữ liệu"); cá nhân có thể được nhận diện là người có thể được xác định trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt là thông qua một yếu tố nhận dạng như tên, một số định dạnh, dữ liệu vị trí, nhận dạng trực tuyến hoặc một hoặc nhiều yếu tố cụ thể về danh tính vật lý, sinh học, gen, tâm lý, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội của thể nhân đó. Do đó, dữ liệu về một công ty hoặc bất kỳ thực thể pháp lý nào không được coi là dữ liệu cá nhân, nhưng việc đăng ký thay mặt cho một thực thể pháp lý có thể bao gồm việc chia sẻ dữ liệu cá nhân. Ví dụ, thông tin liên quan đến các công ty một người có thể tạo thành dữ liệu cá nhân nếu nó cho phép xác định được một thể nhân. Các quy tắc cũng áp dụng cho tất cả dữ liệu cá nhân liên quan đến thể nhân trong quá trình hoạt động chuyên nghiệp, như nhân viên của một công ty hoặc tổ chức, địa chỉ email doanh nghiệp như "[email protected]". Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho thông tin mà từ đó không thể xác định được bất kỳ cá nhân nào một cách hợp lý (thông tin ẩn danh).

Khi chúng tôi nói “Bạn” hoặc “Chủ thể dữ liệu”, chúng tôi muốn nói đến bất kỳ thể nhân nào chia sẻ dữ liệu với chúng tôi.

Khi chúng tôi nói “Cookie”, chúng tôi muốn nói đến những phần dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính hoặc thiết bị di động). Thông tin này được sử dụng để theo dõi việc bạn sử dụng Trang web và để tổng hợp các báo cáo thống kê về hoạt động của Trang web. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng cookie và cách bạn có thể quản lý chúng, vui lòng đọc Chính sách Cookie của chúng tôi.

Khi chúng tôi nói “Bên xử lý dữ liệu”, chúng tôi muốn nói đến bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Bên kiểm soát dữ liệu. Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của nhiều Nhà cung cấp dịch vụ khác nhau để xử lý dữ liệu của bạn hiệu quả hơn.

Khi chúng tôi nói “xử lý”, chúng tôi muốn nói đến bất kỳ thao tác hoặc tập hợp thao tác nào được thực hiện trên dữ liệu cá nhân hoặc các bộ dữ liệu cá nhân, dù bằng phương tiện tự động hay không, chẳng hạn như thu thập, ghi âm, tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, điều chỉnh hoặc thay đổi, truy xuất , tư vấn, sử dụng, tiết lộ bằng cách truyền tải, phổ biến hoặc bằng cách khác cung cấp, căn chỉnh hoặc kết hợp, hạn chế, xóa hoặc phá hủy.

Khi chúng tôi nói “sự đồng ý”, chúng tôi muốn nói đến sự đồng ý rõ ràng của bạn về việc xử lý dữ liệu cá nhân. Những người từ 15 tuổi trở lên có thể đồng ý tự do xử lý dữ liệu cá nhân của họ.

 1. DỮ LIỆU CÁ NHÂN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi có thể thu thập và nhận thông tin về bạn theo nhiều cách khác nhau:

  1. Thông tin bạn cung cấp thông qua việc sử dụng Trang web.
  2. Thông tin bạn quyết định cung cấp thông qua việc liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ của chúng tôi.
  3. Thông tin cần thiết để đăng ký Dịch vụ của chúng tôi.
  4. Thông tin chúng tôi thu thập trong khi cung cấp Dịch vụ hỗ trợ cho người đăng ký.
  5. Thông tin chúng tôi thu thập thông qua việc sử dụng cookie theo Chính sách cookie của chúng tôi.

Dữ liệu chúng tôi thu thập về bạn có thể được chia thành hai nhóm:

 1. Thông tin bạn cung cấp

Tên, Email và số điện thoại

Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ yêu cầu tên (họ và tên), email và số điện thoại của bạn. Ví dụ: khi bạn đăng ký nhận Bản tin của chúng tôi, bạn cần phải chia sẻ dữ liệu này với chúng tôi.

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ trên Trang web hoặc bằng cách gửi câu hỏi qua trang Liên hệ hoặc tại bất kỳ địa chỉ email nào khác có sẵn trên Trang web, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn để lại tên, địa chỉ email và số điện thoại của bạn .

Thông tin thêm

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua [email protected] hoặc bằng cách gửi câu hỏi qua trang Liên hệ hoặc tại bất kỳ địa chỉ email nào khác có sẵn trên Trang web, chúng tôi sẽ nhận được thông tin bổ sung về bạn, chẳng hạn như địa chỉ doanh nghiệp, công ty trên thay mặt bạn liên hệ với chúng tôi, quốc gia nơi công ty đặt trụ sở và nội dung của tin nhắn hoặc tệp đính kèm mà bạn có thể gửi cho chúng tôi hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà bạn quyết định chia sẻ với chúng tôi.

Các quy tắc này chỉ áp dụng cho dữ liệu riêng tư của các cá nhân, chúng không chi phối dữ liệu về các công ty hoặc bất kỳ pháp nhân nào khác. Tuy nhiên, thông tin liên quan đến các công ty một cá nhân có thể cấu thành dữ liệu cá nhân khi nó cho phép nhận dạng một thể nhân. Các quy tắc cũng áp dụng cho tất cả dữ liệu cá nhân liên quan đến thể nhân trong quá trình hoạt động nghề nghiệp, chẳng hạn như nhân viên của một công ty/tổ chức, địa chỉ email doanh nghiệp như ‘[email protected]’ hoặc số điện thoại doanh nghiệp của nhân viên.

Tất cả thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi phải đúng, đầy đủ và chính xác và bạn phải thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân đó.

Dữ liệu tài khoản

Nếu bạn đăng ký Dịch vụ của chúng tôi với tư cách là Người dùng cá nhân hoặc thay mặt cho Doanh nghiệp, chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu tài khoản. Dữ liệu tài khoản có thể bao gồm tên, địa chỉ email, mật khẩu, cài đặt ngôn ngữ và ảnh hồ sơ của bạn.

Dữ liệu dịch vụ

Dữ liệu dịch vụ có thể bao gồm thông tin về trang web của bạn (hoặc trang web của Doanh nghiệp bạn), việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, cấu hình máy chủ, cài đặt Vina của bạn và các yêu cầu mà bạn có.

Dữ liệu tài chính

Khi thanh toán cho Dịch vụ, bộ xử lý thanh toán của chúng tôi, Stripe, Inc. sẽ thu thập Dữ liệu tài chính như tên, địa chỉ, tài khoản ngân ang, chi tiết thẻ thanh toán và các dữ liệu tài chính cần thiết khác.

Dữ liệu xuất bản

Chúng tôi có thể xử lý thông tin mà bạn đăng để xuất bản trên cổng hỗ trợ của chúng tôi hoặc thông qua Dịch vụ.

 1. Thông tin chúng tôi tự động thu thập khi bạn sử dụng trang web

Thông số kỹ thuật

Thông tin chúng tôi tự động thu thập có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP, loại thiết bị, số nhận dạng thiết bị duy nhất, loại và phiên bản trình duyệt, vị trí địa lý rộng (ví dụ: vị trí cấp quốc gia hoặc cấp thành phố), hệ điều hành, nguồn giới thiệu, thời lượng truy cập, trang lượt xem và đường dẫn điều hướng trang web, cũng như thông tin về thời gian, tần suất và kiểu sử dụng dịch vụ của bạn cũng như thông tin kỹ thuật khác. Một số thông tin này có thể được thu thập bằng cookie và công nghệ theo dõi tương tự, như được giải thích thêm trong Chính sách Cookie của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các công cụ phân tích để giúp đo lường lưu lượng truy cập và xu hướng sử dụng cho Trang web. Những công cụ này thu thập thông tin được gửi bởi thiết bị của bạn hoặc Trang web của chúng tôi, bao gồm các trang web bạn truy cập, tiện ích bổ sung và thông tin khác hỗ trợ chúng tôi cải thiện Trang web. Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin phân tích này cùng với thông tin phân tích từ những Người dùng khác để thông tin đó không thể được sử dụng một cách hợp lý để nhận dạng bất kỳ Người dùng cụ thể nào.

Dữ liệu sử dụng của bạn

Chúng tôi thu thập và ghi lại dữ liệu cũng như các phiên về cách bạn truy cập và sử dụng Trang web. Những thông tin như vậy có thể bao gồm dữ liệu cá nhân.

Dữ liệu thiết bị di động

Chúng tôi thu thập dữ liệu hạn chế từ thiết bị di động của bạn để mang lại hiệu suất tốt nhất cho Trang web của chúng tôi và phân tích hiệu suất của chúng tôi. Dữ liệu đó bao gồm loại thiết bị di động, id thiết bị di động của bạn cũng như dấu ngày và giờ sử dụng Trang web. Ngoài ra, chúng tôi triển khai các công nghệ theo dõi trong Trang web để giúp chúng tôi thu thập số liệu thống kê tổng hợp, phi cá nhân.

 1. TẠI SAO CHÚNG TÔI THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN?

DỮ LIỆU THU THẬP

MỤC ĐÍCH

CƠ SỞ PHÁP LÝ

  

Tên, Email và số điện thoại

Để trả lời các câu hỏi của bạn được gửi cho chúng tôi qua trang Liên hệ hoặc bằng cách gửi câu hỏi theo bất kỳ email và số điện thoại nào khác được cung cấp trên Trang web,

Để trả lời bạn về những yêu cầu còn lại được gửi đến chúng tôi hoặc khi bày tỏ sự quan tâm đến việc thu thập thông tin về chúng tôi hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi,

Để có thể nhận dạng bạn để cung cấp Dịch vụ được cung cấp tại Trang web.

Việc xử lý là cần thiết để thực hiện Thỏa thuận hoặc để ký kết Thỏa thuận đó với bạn.

Dữ liệu bổ sung

Nếu bạn gửi cho chúng tôi câu hỏi, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu mà bạn quyết định chia sẻ với chúng tôi.

Sự đồng ý của bạn – trừ khi việc cung cấp dữ liệu cá nhân là cần thiết để cung cấp Dịch vụ hoặc một phần của Dịch vụ, việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn không phải là yêu cầu theo luật định hoặc hợp đồng và bạn có thể từ chối tiết lộ bất kỳ dữ liệu nào.

Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý trước khi rút lại việc đó.

Thông số kỹ thuật

Dữ liệu thiết bị di động

Để quản lý và vận hành Trang web, giữ cho nó được cập nhật và phù hợp,

Để đo lường sự quan tâm của bạn và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi,

Để đảm bảo rằng nội dung trên Trang web được trình bày hiệu quả nhất cho bạn và máy tính hoặc thiết bị di động của bạn.

Sự đồng ý của bạn – trừ khi việc cung cấp dữ liệu cá nhân là cần thiết để cung cấp Dịch vụ hoặc một phần của Dịch vụ, việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn không phải là yêu cầu theo luật định hoặc hợp đồng và bạn có thể từ chối tiết lộ bất kỳ dữ liệu nào.

Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý trước khi rút lại việc đó.

Tên và Email

Nếu bạn quyết định đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ email của bạn. Bản tin này cho phép chúng tôi thông báo cho bạn về các sản phẩm và Dịch vụ mới, các bản cập nhật cũng như các tin tức khác có liên quan đến công ty.

Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với Trang web, chính sách, sản phẩm và dịch vụ.

Việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý trước khi rút lại việc đó. Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi. Nếu bạn muốn làm như vậy, chỉ cần làm theo hướng dẫn ở cuối mỗi email.

Dữ liệu tài khoản

Nếu bạn quyết định đăng ký Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập Dữ liệu tài khoản của bạn nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ và tuân thủ Thỏa thuận.

Tên, địa chỉ email, mật khẩu và cài đặt ngôn ngữ là cần thiết để thực hiện Thỏa thuận.

Việc xử lý ảnh dựa trên sự đồng ý của bạn. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý trước khi rút lại việc đó.

Dữ liệu dịch vụ

Để có thể cung cấp Dịch vụ hỗ trợ, chúng tôi thu thập Dữ liệu dịch vụ.

Việc xử lý là cần thiết để thực hiện Thỏa thuận hoặc để ký kết Thỏa thuận đó với bạn.

Dữ liệu tài chính

Khi đăng ký Dịch vụ, thông tin này đang được bộ xử lý bên thứ ba thu thập.

Việc xử lý là cần thiết để thực hiện Thỏa thuận hoặc để ký kết Thỏa thuận đó với bạn.

Dữ liệu xuất bản

Dữ liệu xuất bản có thể được xử lý nhằm mục đích cho phép xuất bản đó và quản lý trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý trước khi rút lại việc đó.

Chúng tôi có thể xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn được xác định khi cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý, cho dù trong thủ tục tố tụng tại tòa án hay thủ tục hành chính hoặc ngoài tòa án. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là việc bảo vệ và khẳng định các quyền hợp pháp của chúng tôi, quyền hợp pháp của bạn và quyền hợp pháp của người khác.

Chúng tôi có thể xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn khi cần thiết nhằm mục đích nhận hoặc duy trì bảo hiểm, quản lý rủi ro hoặc nhận tư vấn chuyên môn. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Ngoài các mục đích cụ thể mà chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được nêu trong Phần 3 này, chúng tôi cũng có thể xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn khi việc xử lý đó là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo hoặc để để bảo vệ lợi ích sống còn của bạn hoặc lợi ích sống còn của một thể nhân khác.

Chúng tôi không xử lý dữ liệu ngoài các mục đích khác và đặc biệt là chúng tôi không:

 • Bán bất kỳ loại dữ liệu cá nhân nào,
 • Tiết lộ thông tin này cho các nhà tiếp thị khác,
 • Cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ cá nhân, cơ quan chính phủ hoặc công ty bên thứ ba nào vào bất kỳ lúc nào trừ khi luật pháp bắt buộc phải làm như vậy.
 1. KHÔNG CÓ THÔNG TIN VỀ NGƯỜI DƯỚI 15 TUỔI

Trang web không dành cho trẻ em và chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu liên quan đến trẻ em. Nếu bạn dưới 15 tuổi, vui lòng không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào về bản thân cho chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 15 tuổi, chúng tôi sẽ nhanh chóng xóa thông tin đó. Nếu bạn cho rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 15 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

 1. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn nếu chúng tôi có sự đồng ý của bạn hoặc nếu áp dụng một số lý do được pháp luật cho phép khác.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích mà chúng tôi đã thu thập dữ liệu đó. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi có lý do hợp lý và hợp pháp để làm như vậy.

Nhân viên của chúng tôi bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi bí mật nghề nghiệp và chúng tôi sử dụng tất cả các biện pháp pháp lý, kỹ thuật và tổ chức để ngăn chặn bất kỳ thông tin nào được tiết lộ khỏi bị tiết lộ ngoài mục đích mà thông tin đó được thu thập.

 1. LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi không lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn lâu hơn thời gian cần thiết để hoàn thành mục đích thu thập dữ liệu đó hoặc không lâu hơn thời gian mà chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn.

Ví dụ: nếu bạn hủy đăng ký nhận Bản tin của chúng tôi, dữ liệu của bạn sẽ tự động bị xóa.

Nếu bạn đã đăng ký Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn sau khi chấm dứt Thỏa thuận trừ khi chúng tôi cần giữ lại một số dữ liệu nhất định cho mục đích pháp lý và/hoặc kế toán theo luật hiện hành.

 

Trong một số trường hợp, chúng tôi không thể chỉ định trước khoảng thời gian mà dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ xác định khoảng thời gian dựa trên các yêu cầu pháp lý và dịch vụ.

 1. CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Công ty Phần mềm Vina sử dụng bộ xử lý bên ngoài cho một số hoạt động xử lý nhất định. Chúng tôi sử dụng biện pháp kiểm tra thông tin để xác định, phân loại và ghi lại tất cả dữ liệu cá nhân được xử lý bên ngoài công ty, sao cho thông tin, hoạt động xử lý, đơn vị xử lý và cơ sở pháp lý đều được ghi lại, xem xét và truy cập dễ dàng. Việc xử lý bên ngoài như vậy bao gồm (nhưng không giới hạn):

 • Hệ thống và Dịch vụ CNTT,
 • Dịch vụ pháp lý,
 • Dịch vụ tiếp thị trực tiếp
 • Bộ xử lý thanh toán.

Về mặt pháp lý, chúng tôi có thể được yêu cầu chia sẻ một số thông tin nhất định, bao gồm cả dữ liệu cá nhân của bạn, với ví dụ: cơ quan công quyền hoặc cơ quan chính phủ; trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ không yêu cầu sự đồng ý thêm của bạn để chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong những trường hợp như vậy.

Đây là danh sách các bộ xử lý và bộ xử lý phụ mà chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn:

BỘ XỬ LÝ

VAI TRÒ

QUỐC GIA

Google, Inc.

Phân tích

Mỹ 

Stripe, Inc

Thanh toán

Mỹ 

 1. QUYỀN CỦA BẠN

Với tư cách là chủ thể dữ liệu có dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ, bạn có các quyền sau:

 • Quyền được thông báo về việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn,
 • Quyền truy cập dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn,
 • Quyền yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn nếu bất kỳ dữ liệu nào trong số đó không đầy đủ hoặc không chính xác,
 • Quyền được lãng quên, tức là quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoặc loại bỏ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi có,
 • Quyền hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn,
 • Quyền di chuyển dữ liệu, trong trường hợp bạn đã cung cấp dữ liệu cá nhân của mình
 • Cho chúng tôi và dữ liệu đó được xử lý bằng các phương tiện tự động, quyền của bạn là yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao dữ liệu cá nhân đó,
 • Quyền phản đối việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một mục đích cụ thể.

Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

 1. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI GIỮ AN TOÀN DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN?

Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý về bạn. Các biện pháp chúng tôi sử dụng được thiết kế để cung cấp mức độ bảo mật phù hợp với rủi ro khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Tuy nhiên, không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Vì vậy, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật hoặc bảo mật tuyệt đối của nó. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật trên Trang web hoặc Dịch vụ, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

 1. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách quyền riêng tư tùy từng thời điểm theo quyết định riêng của chúng tôi.

Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực khi được công bố trên Trang web của chúng tôi. Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi theo định kỳ.

Nếu chúng tôi có địa chỉ email của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo về những thay đổi này.

Nếu bạn không đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng ngừng sử dụng Trang web của chúng tôi ngay lập tức.

 1. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NHƯ THẾ NÀO?

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào mà bạn có với tư cách là chủ thể dữ liệu hoặc bạn có câu hỏi cho chúng tôi về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].